شاخص یاب

داویز | نرخ های ترکیه

انتخاب زیرشاخه

turkey-crypto

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS (EOS) 283480 - 281970 290820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
NEO (NEO) 890370 - 886270 900300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Aelf (ELF) 23540 - 23290 25750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
ICON (ICX) 27420 - 27200 28280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TRON (TRX) 3020 - 2810 3020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Comet (CMT) 1390 - 1380 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۵۱
Dash (DASH) 8261630 - 8243280 8391390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Lunyr (LUN) 174450 - 171860 174450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Po.et (POE) 1720 - 1720 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
VIBE (VIBE) 4530 - 4530 4970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
Hshare (HSR) 125650 - 125440 125650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IOTA (MIOTA) 36270 - 35840 36490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Monero (XMR) 5188940 - 5188940 5279840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ripple (XRP) 37570 - 37570 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
Bitcoin (BTC) 421543240 - 421039110 425250460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cardano (ADA) 5180 5190 5120 5200 50.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
Monetha (MTH) 5390 - 5390 5640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
OmiseGO (OMG) 147030 - 146380 150270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Tether (USDT) 116800 - 116800 118100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VeChain (VEN) 183900 - 181900 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
WAVES (WAVES) 296220 - 296220 301610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Ethereum (ETH) 14111220 - 14044730 14308130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Litecoin (LTC) 3618270 - 3587390 3682180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Populous (PPT) 151990 - 150270 153720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Viberate (VIB) 4900 - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
IOStoken (IOST) 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Stratis (STRAT) 77810 77850 67450 77930 10650.00 15.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۵۷
BitConnect (BCC) 36540 - 32250 38180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Cindicator (CND) 1500 1490 1270 1500 260.00 20.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۵۷
Bitcoin Cash (BCH) 45935280 - 45935280 49271220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Decentraland (MANA) 4530 - 4530 4530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Stellar Lumens (XLM) 12520 - 12310 12520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Request Network (REQ) 5640 - 5640 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۱
Ethereum Classic (ETC) 504560 - 496140 507580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

turkey-currency

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL 1060 - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ARS 3060 - 3060 3060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AZN 68190 - 68010 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BGN 24990 - 24990 25710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
BHD 322270 - 321070 322270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
BRL 30760 - 30760 30880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BYR 3 - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
CLP 170 - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
CNY 17010 - 17010 17110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
COP 37 36 36 37 1.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
CRC 190 200 190 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
CSK 5120 - 5120 5170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DKK 17530 - 17530 17700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DZD 970 - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EGP 6500 - 6470 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GEL 43390 - 43390 43630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HKD 14680 - 14680 14780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HRK 17660 - 17660 17790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HUF 410 - 410 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
IDR 9 8 8 9 1.00 12.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۷
INR 1620 - 1620 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
IQD 97 96 96 97 1.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
ISK 960 950 940 960 10.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
JOD 163700 - 163070 163700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
JPY 104970 - 104970 105900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KRW 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
KWD 380410 - 380410 382410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KZT 300 - 300 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
LBP 78 77 77 78 1.00 1.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
LKR 640 630 630 640 10.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
LTL 15950 - 15950 16410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LVL 88830 - 88830 91390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LYD 83410 - 83410 83710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MAD 12050 - 12050 12160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MDL 6750 - 6750 6790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MKD 2140 - 2140 2160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MXN 6050 - 6050 6090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MYR 28050 - 28050 28170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
NOK 13470 - 13470 13590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
NZD 77880 - 77880 78340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
OMR 305100 - 303820 305100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
PEN 34830 - 34830 34930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PHP 2190 - 2190 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
PKR 830 - 830 840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
PLN 30510 - 30510 30770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
QAR 31620 - 31620 31850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RON 27820 - 27820 28160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RSD 1120 - 1110 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
RUB 1740 1750 1720 1750 10.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
SAR 30740 - 30740 30940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SEK 12790 - 12790 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SGD 84820 - 84820 85500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SYP 230 220 220 230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
THB 3630 - 3630 3660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TWD 3740 - 3740 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
UAH 4140 - 4120 4150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
UYU 3540 - 3530 3540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ZAR 8360 - 8360 8420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
پوند 148550 - 148550 149990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
درهم 31500 - 31480 31500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
دلار 115110 - 115110 115930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
یورو 130830 - 130830 132140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hersek Markı 66930 - 66930 67400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
دلار کانادا 86880 - 86880 87360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 115630 - 115630 116630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
دلار استرالیا 82690 - 82690 83240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

turkey-gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ons 27710980 - 27701050 27875710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Gümüş 57190 - 57190 57920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
Ata Altın 32286770 - 32286770 32484100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Tam Altın 31140550 - 31140550 31330110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Gram Altın 4753730 - 4753730 4801980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Hamit Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Beşli Altın 155225190 - 155225190 156173210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Gremse Altın 78090170 - 78090170 78565790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Reşat Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Yarım Altın 15617990 - 15617990 15713200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
14 Ayar Altın 2722500 - 2722500 2738910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
18 Ayar Altın 3486570 - 3486570 3507730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Çeyrek Altın 7809100 - 7809100 7856600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
22 Ayar Bilezik 4355780 - 4355780 4382340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
İkibuçuk Altın 77564880 - 77564880 78396530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
Cumhuriyet Altını 32169100 - 32169100 32298640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
بیشتر

turkey-stock

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADEL 242020 - 241160 242020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AGYO 31310 - 30870 31310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKSA 170780 - 169480 170780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALKA 91760 - 90890 91760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ARTI 20300 - 19860 20300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AVOD 44260 - 43610 44480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AYEN 52680 - 52680 53110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
AYES 32600 32650 32210 32690 320.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
BERA 48360 - 45560 48360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BOYP 149740 - 148800 156800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۵۴
BRKO 6050 - 6050 6260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DAGI 26990 - 26990 27200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
DESA 39940 - 39080 39940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DEVA 74050 - 73620 74050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DOAS 97160 - 96080 97160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DOCO 11159870 - 11000110 11159870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EDIP 15330 - 14900 15330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EKIZ 7770 - 7770 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ERSU 19430 - 19220 19430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
EUYO 14250 - 13820 14250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
FLAP 64770 - 63480 65850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
INFO 22890 - 22890 23970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KENT 2586480 - 2582160 2588640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KIPA 50850 - 49030 51940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
LINK 185670 - 185030 186110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
LOGO 655040 - 652020 661090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MAVI 668000 - 653750 669720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ODAS 39080 - 39080 39940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ORGE 70820 - 70600 71900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ORMA 24830 - 23530 24830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SASA 178770 - 178120 179200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SISE 124140 - 120470 124140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SODA 156530 - 156530 159120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SOKM 221730 - 221730 226700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TIRE 41670 - 40370 41670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TMSN 102340 - 101910 102340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
TSKB 17060 - 16840 17060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
UFUK 25690 - 25690 26770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ULAS 25260 - 25260 25480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
USAK 20730 - 20730 20730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YGYO 5830 - 5830 5830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ACSEL 72970 - 72330 72970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ADANA 131480 - 131480 132130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ADBGR 89600 - 89380 89810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ADESE 49010 - 46420 49230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ADNAC 31740 - 31520 31740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AEFES 446050 - 429430 447780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AFYON 103200 - 103200 104710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AGHOL 239650 - 230580 239650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKBNK 141420 - 141420 144440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKCNS 170560 - 169270 170560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
AKENR 13390 - 13390 13600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKFGY 34760 - 34540 35840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
AKGRT 82690 - 82040 82690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
AKGUV 43180 - 43180 43610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKMGY 345440 - 339830 345440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKPAZ 2900 - 2880 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
AKSEN 60880 - 60880 61530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKSGY 56780 - 56570 57430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AKSUE 177900 - 177250 180490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALARK 116790 - 105530 117000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۰
ALBRK 27850 - 27850 28070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALCAR 894260 - 887350 894260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALCTL 133640 - 130400 133860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALGYO 987960 - 984940 988390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALKIM 481030 - 474980 481030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ALYAG 13940 - 13890 13960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۱۹:۴۵
ANACM 58510 - 57210 58510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ANELE 39510 - 39080 39730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ANELT 9500 9510 9390 9530 90.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ANHYT 126520 - 125440 126520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ANSGR 93700 - 93270 94130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ARCLK 389050 - 375230 389050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ARENA 82910 - 82690 83120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ARMDA 170990 - 169480 173580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ARSAN 36270 - 35620 36270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ASELS 521610 - 511680 522050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ASLAN 614450 - 613590 616610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ASUZU 133860 - 131270 134290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ATAGY 85930 - 85280 85930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ATEKS 196900 - 195170 198200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ATLAS 18140 - 18140 18140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ATPET 17060 17080 16850 17100 170.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ATSYH 3860 - 3850 3910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
AVGYO 17920 - 17920 18140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
AVHOL 75030 - 73560 76500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
AVISA 223770 - 223770 224850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
AVTUR 23530 - 23320 23970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AYCES 90680 - 90680 91760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
AYGAZ 257140 - 254550 257140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BAGFS 112270 - 111400 112920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BAKAB 98450 - 97160 98670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BALAT 10580 - 10580 9930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BANVT 235330 - 230370 235330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BASCM 41670 - 41670 41670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BEYAZ 81390 - 81390 88520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BFREN 3570990 - 3534280 3573150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BIMAS 2016510 - 1943100 2016510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BIZIM 132990 - 132130 133210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BJKAS 35620 - 35410 35840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BLCYT 32390 - 32170 32600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BMEKS 1510 1520 1490 1520 10.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
BMELK 10930 - 10110 9970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
BNTAS 33250 - 33030 33250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BOLUC 74050 - 73190 74050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BOSSA 169700 - 167970 169700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BRISA 139690 - 138390 139900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BRKSN 37140 - 36700 37140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BRMEN 19650 - 19430 19860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
BRSAN 171640 - 170990 172500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BRYAT 810490 - 810060 811350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BSOKE 23750 - 23100 23750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
BTCIM 105390 - 103880 105520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵
BUCIM 93270 - 92840 93270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
BURCE 72330 - 72330 72970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
BURVA 33250 - 32820 33250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CCOLA 731470 - 697790 731470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CELHA 126730 - 125870 127600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CEMAS 117700 - 113530 119170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
CEMTS 126300 - 121770 126300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CIMSA 167750 - 165810 167750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CLEBI 1264100 - 1264100 1280290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CMBTN 617040 - 614450 619200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
CMENT 237490 - 236200 238140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
COSMO 21370 - 21370 21810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
CRDFA 20730 - 20730 20730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
CRFSA 76430 - 76210 76430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
CUSAN 38860 - 38860 38860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DAGHL 22240 - 21810 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DARDL 23970 - 23970 23970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DENCM 228850 - 228850 232310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DENGE 26560 - 24830 26560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DENIZ 124320 - 124320 124320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
DERIM 193450 - 191500 193450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DESPC 64340 - 63040 64340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DGATE 95860 - 95640 96510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DGGYO 47280 - 47280 47500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DGKLB 26990 - 26990 27420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DGZTE 198990 - 198690 199290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۵۴
DIRIT 15550 - 15330 15760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DITAS 116800 - 116150 117450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DMISH 3670 - 3650 3680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
DMSAS 56780 - 56570 57650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DOBUR 65850 - 64770 65850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DOGUB 71790 - 71520 71970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۵۷
DOHOL 22240 - 22020 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
DOKTA 192800 - 192800 193880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DURDO 122200 - 120900 123060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DYOBY 59800 - 59800 63690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
DZGYO 68220 - 66930 68220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ECILC 61100 - 60670 61100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ECZYT 165810 - 165380 166240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EGCEY 8640 - 7990 8640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EGCYH 1980 - 1770 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
EGCYO 7530 - 7520 7570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
EGEEN 8037960 - 8035800 8096250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EGGUB 560910 - 522480 560910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EGPRO 196900 - 194740 196900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EGSER 72330 - 71680 72540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EKGYO 32820 - 32170 32820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EMKEL 20730 - 20510 20940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
EMNIS 89950 - 85250 93820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
ENJSA 109680 - 108600 109680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ENKAI 99100 - 98670 99310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EPLAS 78800 - 78800 82690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ERBOS 1253300 - 1251140 1257620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EREGL 170350 - 167110 170780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ESCOM 16190 - 15980 16190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ESEMS 9270 - 9210 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
ETILR 43610 - 43610 43610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ETYAT 13170 - 12950 13170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
EUHOL 10800 - 10800 11010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
EUKYO 15110 14900 14510 15110 570.00 3.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
FENER 461410 - 452930 465790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۵۷
FMIZP 377830 - 376750 377830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
FONET 73190 - 72760 73410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
FORMT 114260 - 106420 115000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
FRIGO 34980 - 34980 36270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
FROTO 1233870 - 1177740 1238190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GARAN 197550 - 197550 200570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GARFA 42530 - 42320 42750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GEDIK 75780 - 75780 84200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GEDZA 92620 - 92190 92620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GENTS 39730 - 39290 39730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GEREL 72970 - 71030 72970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GLBMD 9930 - 10150 9930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GLRYH 33590 - 33590 33590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۳
GLYHO 72970 - 72760 73410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GOLTS 714790 - 700830 724640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۹:۴۲
GOODY 75350 - 74490 75350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GOZDE 63910 - 62830 64550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GRNYO 15760 - 15550 15760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
GSDDE 26770 - 26560 26770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GSDHO 17270 - 17270 17490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GSRAY 27850 - 27850 27850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
GUBRF 63260 - 62610 63260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
GUSGR 34760 - 34540 34980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
GYHOL 56780 - 56780 57650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
HALKB 170130 - 165810 170560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HALKS 24180 - 24180 24180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HATEK 88520 - 87220 88520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
HDFGS 24400 - 24400 24610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HEKTS 207910 - 207700 210500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HLGYO 15330 - 15110 15330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
HUBVC 42750 - 42530 43830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
HURGZ 21160 - 20940 21370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ICBCT 214020 - 203560 214380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۵۱
IDEAS 211580 - 210500 213530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IDGYO 35190 - 35190 35840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IEYHO 15110 15330 15110 15770 500.00 3.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
IHEVA 6910 - 6910 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IHGZT 12310 12090 12090 12340 120.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
IHLAS 6910 - 6910 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IHLGM 21370 - 21160 21370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
IHYAY 6910 - 6690 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
INDES 140550 - 139260 140980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
INTEM 417340 - 400280 453390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IPEKE 124570 - 123930 128460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ISATR 360878000 - 335697000 376523000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷
ISBIR 3152140 - 3152140 3152140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ISBTR 38251200 - 31876000 38251200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ISCTR 110110 - 109680 110970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ISDMR 140340 - 138820 140340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ISFIN 30610 - 28880 30790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
ISGSY 40370 - 40370 40810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ISGYO 21810 - 21810 22020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ISKUR 257985000 - 241875810 258405000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
ISMEN 51170 - 50090 51170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ISYAT 20510 - 20510 20730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ITTFH 65850 - 65420 66500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IZFAS 192360 - 192360 194810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۴
IZMDC 39940 - 39290 39940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IZOCM 468500 - 462890 470660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
IZTAR 347200 - 325380 347200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
JANTS 630000 - 627840 636470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KAPLM 75350 - 74920 76000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KAREL 102550 - 100830 102980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KARSN 33030 - 33030 34330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KARTN 7556500 - 7459350 7556500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KATMR 130190 - 126300 130190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KCHOL 350190 - 334430 350190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KERVN 6910 - 6690 6910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KERVT 39290 - 39080 39290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KFEIN 150480 - 146380 150700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KLGYO 39510 - 39290 39940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KLMSN 91110 - 90680 91330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KLNMA 588980 - 585090 588980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KNFRT 519890 - 513840 521180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KONYA 3890520 - 3864610 3890520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KORDS 193230 - 189340 193230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KOZAA 159770 - 159330 163220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KOZAL 1164780 - 1164780 1193930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KPHOL 54410 - 54410 55920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KRDMA 43180 - 42750 43400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KRDMB 43400 - 42750 43400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KRDMD 51380 - 49870 51600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KRGYO 25260 - 25040 25480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
KRONT 184600 - 183520 184600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KRSAN 74050 - 74050 74050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
KRSTL 22240 - 22240 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
KRTEK 25040 - 24830 25040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KSTUR 514920 - 514920 514920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
KUTPO 93920 - 93920 94560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
KUYAS 71070 - 60480 71460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۰۰
LIDFA 93860 - 100170 99950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۵۷
LKMNH 97160 - 96940 97800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
LUKSK 113130 - 110330 114860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MAALT 382580 - 379980 382580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MAKTK 32170 - 32170 32170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
MARKA 14030 - 14030 14030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
MARTI 12310 12090 12090 12340 340.00 2.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
MCTAS 330040 - 288850 330040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
MEGAP 46630 - 44260 46630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MEMSA 8640 - 8200 8640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
MEPET 24610 - 24610 25260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
MERIT 127600 - 127600 127600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MERKO 30870 - 28720 30870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
METAL 15230 - 15230 15230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
METRO 16410 - 16190 16410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
METUR 22450 - 22450 22890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MGROS 326230 - 317160 326230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MIPAZ 35620 - 35190 35840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MMCAS 21160 21190 20900 21220 210.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
MNDRS 16190 - 15980 16190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
MPARK 223460 - 217630 223460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MRDIN 75350 - 73840 75350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
MRGYO 13820 - 13390 13820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MRSHL 545800 - 538020 545800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MSGYO 99680 - 99570 99980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۱
MTRYO 25910 - 25910 26340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
MZHLD 77940 - 77940 77940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
NETAS 152640 - 151990 153510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
NIBAS 99630 99720 82390 99720 19220.00 23.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۰
NTHOL 38860 - 38650 39080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
NUGYO 47280 - 47280 47280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
NUHCM 161710 - 161490 161930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
OLMIP 74700 - 74490 75130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
OSMEN 33250 - 33250 33250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
OSTIM 23100 - 23100 23100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OTKAR 2195700 - 2144970 2197860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
OYAYO 41120 - 41080 44060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۸:۵۷
OYLUM 22020 - 22020 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
OZBAL 23750 - 23100 23750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
OZGYO 182750 - 182320 186620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
OZKGY 45560 - 44690 45560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
OZRDN 60670 - 58080 60670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PAGYO 89380 - 89380 90030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PARSN 730700 - 727750 731190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
PEGYO 13820 - 13820 13820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PEKGY 313100 - 311980 313580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰
PENGD 30230 - 30230 30660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PETKM 114860 - 113350 115290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PETUN 113350 - 112050 113350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PGSUS 527660 - 520320 529390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PIMAS 94230 - 93650 94380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
PINSU 27200 - 26990 27200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PKART 66280 - 60880 67360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PKENT 1424940 1404430 1348120 1424940 14930.00 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PNSUT 132350 - 132130 132780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
POLHO 157610 - 156530 157820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
POLTK 761700 - 760830 766450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PRKAB 40810 - 40160 40810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
PRKME 54410 - 53330 54410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
PRZMA 34110 - 33900 34110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
PSDTC 193230 - 189990 193230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
QNBFB 133380 133300 133230 133380 1620.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
QNBFL 140340 - 135150 140340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RALYH 49040 - 46100 49040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
RAYSG 32170 - 31310 32390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
RHEAG 13170 - 13170 13390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RODRG 47070 - 46200 47070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ROYAL 30230 - 30230 31310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RTALB 36270 36320 35860 36940 80.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
RYGYO 16410 - 14900 16840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
RYSAS 15330 15550 15330 15570 60.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SAFKR 48580 - 48150 49010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SAHOL 182440 - 176820 182440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SALIX 129730 - 123600 131530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
SAMAT 21590 - 21590 21810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
SANEL 53110 - 53110 54620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SANFM 28930 - 28720 29150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SANKO 49230 - 48580 49230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SARKY 73620 - 72970 73620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SAYAS 20300 - 20300 20730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SEKFK 58730 - 56780 58730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SEKUR 64770 - 62400 68660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SELEC 68440 - 67790 68660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SELGD 10630 - 10630 11520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SERVE 42320 - 40590 42320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SEYKM 204420 - 202070 204420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
SILVR 29790 - 29150 29790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SKBNK 24830 - 24610 25040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SKTAS 26120 - 25910 26120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SNGYO 7770 - 7770 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SNKRN 37070 - 37070 37070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
SNPAM 69520 - 69520 72970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SODSN 140120 - 140120 140340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SONME 70600 - 70600 72760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
SRVGY 77290 - 75130 77510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
SUMAS 146810 - 146810 146810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TACTR 82260 - 80100 83770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TATGD 91760 - 91110 91760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TAVHL 536730 - 535860 545360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
TBORG 199710 - 199710 201650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TCELL 307440 - 298590 307660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TDGYO 27850 - 27850 27850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TEKTU 17490 - 17490 17490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TGSAS 103460 - 100320 109470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۳۳
THYAO 311760 - 307010 313490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TKFEN 493980 - 474120 493980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
TKNSA 68440 - 68440 69950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TKURU 144010 - 141420 144010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TLMAN 190210 - 186750 192580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TMPOL 62610 - 62180 63040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TOASO 389270 - 383010 389270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TRCAS 31090 - 30870 31310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TRGYO 37140 - 36490 37140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TRKCM 69950 - 68660 70380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TSGYO 15760 - 15550 15760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TSPOR 34330 - 33470 34330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
TTKOM 87440 - 87440 88520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TTRAK 782850 - 753490 782850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TUCLK 47500 - 47280 47500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
TUKAS 47500 - 46420 53330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TUPRS 2806700 - 2735450 2821810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
TURGG 719810 - 718080 720240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ULKER 351700 - 341550 354720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ULUSE 363580 - 355160 363580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
ULUUN 47280 - 47280 47500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
UMPAS 9070 9280 9070 9310 120.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UNYEC 74490 74590 73170 74690 940.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
UTPYA 110110 - 106010 110110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
UZERB 13820 13390 13390 14060 560.00 4.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VAKBN 93050 - 92190 93050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VAKFN 36270 - 36270 37350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VAKKO 61100 - 60880 61530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VANGD 32170 - 31950 32390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
VERTU 179020 - 179020 179020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VERUS 977450 - 977450 977450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VESBE 254110 - 254110 259080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VESTL 127600 - 126950 128460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
VKFYO 64570 - 63070 65860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۵۱
VKGYO 47070 - 42100 47280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
VKING 23530 - 23320 23530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
YAPRK 60020 - 60020 60020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YATAS 337470 - 337470 343490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۵۱
YAYLA 19650 - 19220 19650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
YBTAS 48534320 - 47972980 48534320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
YESIL 213530 - 212230 213530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
YGGYO 178120 - 178120 178550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
YKBNK 38860 - 38210 38860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
YKGYO 34330 - 33250 34330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
YONGA 144650 - 134510 144650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
YUNSA 102770 - 102770 105360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
YYAPI 6260 - 5830 6260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۹
ZOREN 27420 - 27420 27640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر