شاخص یاب

داویز | نرخ های ترکیه

انتخاب زیرشاخه

turkey-crypto

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS (EOS) 598530 - 597310 606630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
NEO (NEO) 1627880 - 1623710 1653140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Aelf (ELF) 29180 - 29180 29420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
ICON (ICX) 54680 - 54430 55660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
TRON (TRX) 2450 - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Comet (CMT) 2700 - 2450 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ساعت ۱۹:۵۴
Dash (DASH) 17362120 - 17362120 17758120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Lunyr (LUN) 352840 - 346470 353580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Po.et (POE) 1720 - 1720 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
VIBE (VIBE) 5890 - 5640 5890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
Hshare (HSR) 152020 - 152020 154970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
IOTA (MIOTA) 53940 - 53940 54680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۳۳
Monero (XMR) 11602620 - 11602620 11831150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Ripple (XRP) 67190 - 66200 67430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Bitcoin (BTC) 731723880 - 730471400 734252870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Cardano (ADA) 8090 - 8090 8090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Monetha (MTH) 5390 - 5390 5640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
OmiseGO (OMG) 356030 - 356030 357750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Tether (USDT) 129220 - 128980 129710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
VeChain (VEN) 183900 - 181900 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
WAVES (WAVES) 196650 - 195920 197390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Ethereum (ETH) 22970340 - 22913940 23155460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Litecoin (LTC) 5562850 - 5524600 5601590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Populous (PPT) 343040 - 332000 349660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Viberate (VIB) 5390 - 5150 5390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
IOStoken (IOST) 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Stratis (STRAT) 143930 - 141240 143930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
BitConnect (BCC) 36540 37040 32250 38180 4100.00 12.64% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Cindicator (CND) 2450 - 2210 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Bitcoin Cash (BCH) 49923700 - 49891090 51636670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Decentraland (MANA) 11280 - 11280 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Stellar Lumens (XLM) 32860 - 32610 33100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Request Network (REQ) 5640 - 5640 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۱
Ethereum Classic (ETC) 976880 - 976880 995510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

turkey-currency

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL 1200 1190 1190 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ARS 3640 - 3640 3640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
AZN 76960 - 76960 76960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
BGN 24990 - 24990 25710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
BHD 347220 - 347220 347220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
BRL 34970 - 34970 34970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
BYR 3 - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
CLP 200 - 200 200 10.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
CNY 18860 - 18860 18860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
COP 42 - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۵۱
CRC 210 - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
CSK 5760 - 5760 5760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
DKK 20010 - 20010 20010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
DZD 1110 - 1110 1110 10.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
EGP 7320 - 7320 7320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
GEL 48860 48770 48770 49230 30.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HKD 16710 - 16710 16710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
HRK 20080 - 20080 20130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
HUF 470 - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
IDR 10 - 10 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
INR 1820 1830 1820 1840 10.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
IQD 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
ISK 1060 - 1060 1060 20.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
JOD 184610 - 184610 184610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
JPY 115940 - 115940 115940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
KRW 120 - 120 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
KWD 430540 - 430540 430540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
KZT 350 - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
LBP 86 - 86 86 2.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
LKR 740 - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵:۳۳
LTL 15950 - 15950 16410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LVL 88830 - 88830 91390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LYD 93950 - 93950 93950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
MAD 13800 - 13800 13800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MDL 7700 - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MKD 2430 - 2430 2430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
MXN 6490 6460 6450 6520 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MYR 31220 - 31220 31220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۷:۳۳
NOK 15510 - 15510 15510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
NZD 89970 - 89970 89970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
OMR 340090 - 340090 340090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
PEN 38850 - 38850 38850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
PHP 2490 2480 2480 2490 10.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PKR 990 - 990 990 20.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
PLN 34630 - 34630 34630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
QAR 35930 - 35930 35930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
RON 32060 - 32060 32060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
RSD 1260 - 1260 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
RUB 1980 - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
SAR 34870 - 34870 34870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
SEK 14530 - 14530 14530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
SGD 95340 - 95340 95340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
SYP 260 - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
THB 3990 - 3990 3990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
TWD 4250 - 4250 4250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
UAH 4720 - 4720 4720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
UYU 4000 - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
ZAR 9360 - 9360 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
پوند 167820 - 167820 167820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
درهم 35610 - 35610 35610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
دلار 130800 - 130800 130800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
یورو 149540 - 149540 149540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Hersek Markı 76250 - 76250 76250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 99520 - 99520 99520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 130820 - 130820 130820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
دلار استرالیا 95850 - 95850 95850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

turkey-gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ons 29957680 - 29957680 29957680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Gümüş 60760 - 60760 60760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Ata Altın 34779170 - 34765930 34779170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Tam Altın 33544340 - 33531590 33544340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Gram Altın 5137790 - 5137790 5137790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Hamit Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Beşli Altın 167207270 - 167144260 167207270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Gremse Altın 84118070 - 84086440 84118070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Reşat Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Yarım Altın 16823660 - 16817290 16823660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
14 Ayar Altın 2932590 - 2931370 2932590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
18 Ayar Altın 3755730 - 3754260 3755730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Çeyrek Altın 8411830 - 8408640 8411830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
22 Ayar Bilezik 4692150 - 4690430 4692150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
İkibuçuk Altın 83552150 - 83520760 83552150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Cumhuriyet Altını 34450600 - 34450600 34450600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

turkey-stock

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADEL 288360 288110 287370 289340 1970.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AGYO 37520 37760 37270 38010 240.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKSA 210870 209650 209650 210870 1220.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALKA 118190 118920 118190 119660 1710.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ARTI 27950 28200 27950 28200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AVOD 36290 34080 34080 36290 5390.00 17.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
AYEN 64730 64490 64240 64980 240.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AYES 37760 38010 37760 38010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
BERA 40950 40460 39720 40950 1720.00 4.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BOYP 137070 - 130940 142220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
BRKO 8340 8580 8340 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
DAGI 32610 32120 32120 33100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DESA 34820 34570 32860 36040 3430.00 10.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DEVA 83610 83860 83610 84350 240.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
DOAS 108380 108130 107640 109110 1720.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DOCO 11696040 11710750 11696040 11784310 166740.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EDIP 13000 12750 12510 13000 240.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
EKIZ 8340 - 8340 8340 490.00 6.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
ERSU 21580 21330 21330 21580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
EUYO 13730 13490 13490 13730 240.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
FLAP 70130 69880 69880 71110 1470.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
INFO 24520 24770 24520 25260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KENT 2839420 2836960 2834510 2846770 2460.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KIPA 50850 - 49030 51940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
LINK 202780 203520 202780 204010 250.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
LOGO 733640 - 733640 733640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MAVI 858690 860650 858690 871440 2940.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ODAS 70130 69880 67920 70860 3930.00 5.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ORGE 72580 72330 71350 72580 980.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ORMA 22070 - 22070 22070 250.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SASA 216270 216020 216020 219940 490.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SISE 125300 124810 123580 126030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SODA 167720 167960 167720 171640 3920.00 2.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SOKM 241520 243970 238330 253290 490.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TIRE 49290 49040 49040 50760 730.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
TMSN 112060 111570 111570 113530 250.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
TSKB 18390 18150 18150 18390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
UFUK 27710 27950 27710 27950 980.00 3.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ULAS 25260 - 25260 25260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
USAK 38250 38500 38250 38500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
YGYO 7110 6870 6620 7110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ACSEL 88760 89010 88760 94160 5150.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ADANA 136090 136580 135110 136580 1220.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
ADBGR 95380 95140 95140 96610 740.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ADESE 104270 104220 103100 99780 21590.00 26.11% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۵۱
ADNAC 34080 34570 34080 34570 740.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
AEFES 504130 502170 489910 504130 13240.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AFYON 113530 113040 113040 114750 1230.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
AGHOL 315080 311890 311890 318760 490.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKBNK 180470 179240 176540 180470 3930.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKCNS 176540 175810 175810 177770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKENR 13980 13730 13730 13980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKFGY 35310 35550 34570 35550 250.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
AKGRT 91460 91210 91210 92690 490.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKGUV 57380 57130 55660 57380 3680.00 6.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKMGY 407030 405810 405320 411940 1960.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKPAZ 2900 2880 2880 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
AKSEN 74540 75030 74540 75770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AKSGY 62040 61790 61790 65470 1710.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
AKSUE 221660 221910 221660 223620 490.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALARK 116790 117000 105530 117000 7380.00 6.75% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۰
ALBRK 32610 32370 32370 32610 240.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALCAR 964130 963150 963150 967560 1960.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ALCTL 135350 135110 135110 136820 250.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALGYO 1246840 1252970 1246840 1267680 23300.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALKIM 602210 605150 602210 613490 980.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ALYAG 15690 15450 15200 15690 490.00 3.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ANACM 71840 72330 71840 74540 2460.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ANELE 43890 44380 43890 45120 490.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ANELT 8580 - 8580 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۳۳
ANHYT 142220 142710 142220 143200 980.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ANSGR 109850 108870 108870 115240 490.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ARCLK 389870 390110 389870 394040 980.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ARENA 95380 94890 94890 97340 490.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ARMDA 232700 232940 231710 234660 1480.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ARSAN 38250 38010 38010 38500 240.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ASELS 667430 673810 667430 690970 14720.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ASLAN 691460 689990 689990 695390 980.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ASUZU 169680 168940 168940 171150 980.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ATAGY 94400 94890 94400 97590 2940.00 3.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ATEKS 205480 204250 204250 206460 240.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ATLAS 24030 24280 23780 24280 250.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ATPET 19370 - 19370 19370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
ATSYH 7360 7600 7360 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
AVGYO 27710 28200 24770 28200 2940.00 11.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AVHOL 75030 - 73560 76500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
AVISA 283700 282470 281980 284430 490.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AVTUR 29670 30160 28690 30160 740.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AYCES 96610 96360 96360 96850 1230.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
AYGAZ 282470 281490 280750 282720 980.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BAGFS 127990 129220 127010 129220 1960.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BAKAB 111570 117700 107150 125790 5640.00 5.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BALAT 9070 9560 9070 9560 740.00 8.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BANVT 298650 298900 298650 301110 490.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BASCM 51000 - 51000 51000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
BEYAZ 89740 90480 89740 90970 1970.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BFREN 4217440 4200280 4170850 4273840 29420.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BIMAS 2035160 2033930 2009410 2041290 14710.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BIZIM 179980 179730 179730 181690 2210.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BJKAS 39480 39720 39480 39720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BLCYT 34330 34080 34080 35060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
BMEKS 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
BMELK 10790 11280 10790 11280 240.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BNTAS 38990 39480 38740 39970 730.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
BOLUC 88760 88270 88270 89740 490.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BOSSA 136090 136580 135840 138050 1220.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
BRISA 150800 151040 150550 151290 240.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BRKSN 38010 37760 37520 38010 240.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BRMEN 20350 20110 20110 20840 250.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BRSAN 196410 196650 195420 198370 240.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BRYAT 923910 921460 921460 923910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BSOKE 23540 23780 23540 25010 980.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
BTCIM 105390 105250 103880 105520 1300.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵
BUCIM 118430 118680 118430 120390 740.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
BURCE 75770 76010 75770 76500 980.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
BURVA 38500 38740 38250 38740 250.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
CCOLA 693430 687050 685580 700290 7840.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CELHA 132410 132650 131920 133390 250.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CEMAS 117700 - 113530 119170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
CEMTS 164770 - 164770 164770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
CIMSA 188070 187330 187330 190030 980.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CLEBI 1267680 1268910 1266460 1282400 7360.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CMBTN 694410 696370 692450 701760 1470.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CMENT 176790 178020 172870 181200 5150.00 3.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
COSMO 21580 - 21580 21580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
CRDFA 30900 31140 30900 32860 2450.00 7.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
CRFSA 89250 - 75030 89250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۳
CUSAN 42670 42910 42670 43400 240.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
DAGHL 23540 23780 23540 24520 740.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
DARDL 28200 - 26480 28200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
DENCM 245200 244960 244960 247900 2450.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DENGE 33840 34080 33100 34330 1720.00 5.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DENIZ 118190 - 118190 118190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
DERIM 225340 225830 225340 225830 740.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
DESPC 86310 86560 86070 88030 240.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DGATE 105680 106170 105680 107400 250.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DGGYO 47810 47570 47570 48300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DGKLB 21820 - 21820 21820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
DGZTE 214550 214800 214310 215530 240.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DIRIT 18880 18640 18640 19130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DITAS 141970 142710 140500 142710 1220.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DMISH 3670 3650 3650 3680 10.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
DMSAS 76010 75520 75520 77240 980.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DOBUR 100780 98330 100780 98330 16680.00 19.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
DOGUB 57380 57620 57380 57870 240.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DOHOL 29420 28930 28930 29420 730.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
DOKTA 256230 250350 250350 262120 2460.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DURDO 100290 101510 100290 92200 9810.00 10.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DYOBY 70370 69390 69150 70370 1710.00 2.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
DZGYO 65960 65220 64490 65960 980.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ECILC 73320 73070 73070 74050 490.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ECZYT 174090 173360 173360 175810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EGCEY 5640 - 5640 5640 250.00 4.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
EGCYH 2210 2450 2210 2450 240.00 10.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
EGCYO 7530 - 7520 7570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
EGEEN 9427940 9398520 9381350 9472080 36780.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EGGUB 523750 519820 519820 524730 6370.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EGPRO 221170 221660 221170 224110 240.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EGSER 87540 87290 86560 87540 490.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
EKGYO 41190 40950 40700 41190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
EMKEL 22800 22560 22310 23050 730.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EMNIS 89950 89830 85250 93820 4300.00 4.78% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
ENJSA 118190 118680 118190 119170 240.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ENKAI 116720 116960 116230 117210 990.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
EPLAS 94400 95630 94400 97840 1470.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ERBOS 1593800 1585220 1583990 1593800 2450.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EREGL 217000 217980 215040 218720 730.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ESCOM 16430 16180 16180 16430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ESEMS 9270 9210 9210 9280 10.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
ETILR 52470 - 52470 52470 3930.00 7.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
ETYAT 13000 13240 13000 13240 240.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EUHOL 10540 10300 10300 10790 250.00 2.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
EUKYO 15200 14960 14710 15200 240.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
FENER 461410 - 452930 465790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۵۷
FMIZP 432040 431550 431550 438910 1960.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
FONET 83370 83120 82880 83610 740.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
FORMT 114260 - 106420 115000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
FRIGO 25750 27220 25750 27220 1960.00 7.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
FROTO 1326530 1322850 1314270 1326530 6130.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GARAN 194690 195180 193710 196160 2940.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GARFA 49290 49040 48800 50020 490.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GEDIK 77480 77240 77240 77970 490.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
GEDZA 112060 110830 108870 112060 2210.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GENTS 53700 53450 52470 53700 1720.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
GEREL 80670 80430 80430 81160 2700.00 3.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GLBMD 10050 10300 10050 10300 490.00 4.88% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GLRYH 30650 - 30650 30650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
GLYHO 61790 62040 61790 62770 250.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
GOLTS 895960 896940 891550 907730 17170.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GOODY 84350 84840 83370 85330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GOZDE 65710 65960 65470 66450 1230.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GRNYO 14470 14710 14470 15690 240.00 1.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
GSDDE 26730 26970 26730 27460 730.00 2.73% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GSDHO 18390 18640 18390 18640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
GSRAY 30160 30410 30160 30410 250.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GUBRF 70370 70860 70370 70860 240.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
GUSGR 37520 37270 37270 38990 1220.00 3.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
GYHOL 57380 57130 56640 58850 1960.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HALKB 175320 176300 173850 176540 1470.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HALKS 20840 - 18880 20840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۱۲
HATEK 93420 92690 92690 93910 250.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
HDFGS 26970 27220 26970 28440 1230.00 4.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HEKTS 227060 227300 226810 228530 1710.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HLGYO 15940 16180 15940 16180 250.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
HUBVC 48800 49040 48060 50020 240.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
HURGZ 21820 21580 21580 22560 730.00 3.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ICBCT 185370 185620 185370 202780 12260.00 6.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
IDGYO 39970 40950 39970 40950 250.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
IEYHO 7360 7110 7110 7360 250.00 3.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
IHEVA 7600 - 7600 7600 240.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
IHGZT 16920 16670 16670 16920 250.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
IHLAS 7600 7360 7360 7600 240.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
IHLGM 31880 31630 30900 31880 1230.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
IHYAY 7600 7360 7360 7600 240.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
INDES 128730 128490 128490 130690 740.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
INTEM 483290 486480 481570 498250 29180.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
IPEKE 127750 127500 127500 131430 1470.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ISATR 360878000 - 335697000 376523000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷
ISBIR 4217440 - 4045800 4217440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۶
ISBTR 38251200 - 31876000 38251200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ISCTR 99800 99310 100040 99800 490.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ISDMR 165270 165020 164530 166000 250.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ISFIN 30610 30510 28880 30790 2050.00 7.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
ISGSY 43160 43650 43160 44380 730.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ISGYO 21090 21330 21090 21580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ISKUR 257985000 - 241875810 258405000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
ISMEN 50270 50020 49780 50270 250.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
ISYAT 20110 20350 20110 20350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ITTFH 99800 - 99800 99800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
IZFAS 192360 - 192360 194810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۴
IZMDC 41680 41440 41440 41930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
IZOCM 534540 536010 534540 539930 9310.00 1.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
IZTAR 347200 - 325380 347200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
JANTS 616920 617410 613980 619870 980.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KAPLM 74050 75030 74050 75030 240.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
KAREL 106660 105440 101270 106660 5390.00 5.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KARSN 31630 31880 31630 31880 240.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
KARTN 8118570 8133280 8118570 8260790 4910.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KATMR 141730 141970 141480 142460 740.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KCHOL 368780 367800 366570 372460 490.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KERVN 9070 9320 9070 9320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KERVT 48800 49040 47080 49530 1480.00 3.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KFEIN 155210 154970 154480 155700 730.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KLGYO 50020 49780 49780 51000 250.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
KLMSN 60720 60540 57290 61100 4060.00 7.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
KLNMA 804260 803770 797880 817500 26970.00 3.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KNFRT 570340 571320 570340 595350 22060.00 3.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KONYA 4511680 4499420 4487160 4514130 29420.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KORDS 248630 246670 246670 249860 980.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KOZAA 164040 163790 162570 167720 740.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KOZAL 1248070 1249290 1248070 1264010 4900.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KPHOL 54680 56640 54680 56640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRDMA 52230 52720 52230 53450 980.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRDMB 52230 52470 52230 53210 730.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRDMD 67920 68170 67920 69150 490.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRGYO 29180 28690 28690 29670 730.00 2.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRONT 232940 233190 226070 233190 5150.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRSAN 96850 98080 96850 98080 2460.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRSTL 26480 26240 26240 26730 240.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KRTEK 23540 23780 23050 23780 490.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
KSTUR 355540 - 355540 355540 7360.00 2.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KUTPO 119410 118430 117450 119410 240.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
KUYAS 71070 - 60480 71460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۰۰
LIDFA 101510 100530 100040 107150 9070.00 9.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
LKMNH 107150 106420 105680 107150 250.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
LUKSK 103970 102980 102980 103970 500.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
MAALT 460730 460980 454360 460980 740.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MAKTK 27950 27460 26730 28200 980.00 3.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MARKA 14220 - 14220 14220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MARTI 12510 12750 12510 12750 240.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MCTAS 238580 239810 237840 242500 2700.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
MEGAP 71110 71840 71110 75280 3920.00 5.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MEPET 35800 35550 35310 35800 980.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MERIT 147120 - 147120 147120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
MERKO 19130 19370 19130 19860 490.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
METAL 18640 - 18640 18640 240.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
METRO 20350 20600 20350 20600 240.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
METUR 23290 23540 23050 23780 240.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
MGROS 361180 361430 359220 364610 4900.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MIPAZ 38740 38990 38740 39720 1470.00 3.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MMCAS 22560 23050 22560 23050 1220.00 5.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MNDRS 13980 14220 13730 14220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
MPARK 289830 288600 288600 295220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MRDIN 72580 72330 72330 73070 490.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MRGYO 13000 13240 13000 13240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MRSHL 616430 - 616430 616430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MSGYO 99680 99570 99570 99980 110.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۱
MTRYO 30160 30410 30160 32370 1720.00 5.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
MZHLD 93180 - 93180 93180 1960.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
NETAS 171890 172130 171640 172620 2700.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
NIBAS 15690 15940 15690 15940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
NTHOL 51000 51250 51000 51980 1230.00 2.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
NUGYO 52720 52470 51980 53210 490.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
NUHCM 203520 203030 203030 204740 240.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
OLMIP 89250 88270 88270 91710 490.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OSMEN 35550 35800 35550 35800 240.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
OSTIM 20600 20840 20600 20840 490.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OTKAR 1960370 1951790 1922370 1960370 40450.00 2.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OYAYO 23780 23540 23540 24030 730.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OYLUM 23050 22800 22310 23050 980.00 4.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
OZBAL 35800 35310 35310 35800 490.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
OZGYO 145650 145160 139760 145650 3190.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OZKGY 59090 58850 58850 59340 240.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
OZRDN 69640 - 69640 69640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
PAGYO 95870 95630 95630 96610 240.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PARSN 723830 723340 715980 723830 12260.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PEGYO 11520 11770 11520 11770 250.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
PEKGY 396980 397220 396000 398450 980.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
PENGD 29670 29180 29180 29910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PETKM 124560 124810 124070 125540 490.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PETUN 126770 126520 126280 127260 740.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PGSUS 570830 574260 566900 578180 1970.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PIMAS 94230 93650 93650 94380 150.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
PINSU 30650 30410 29910 31140 490.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PKART 54190 54430 54190 55170 250.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
PKENT 1184320 - 1179410 1184320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
PNSUT 166980 166000 164530 167470 1710.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
POLHO 152020 152270 149820 152270 1710.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
POLTK 919990 - 919990 919990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
PRKAB 43400 42670 41930 43650 1470.00 3.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
PRKME 60560 60810 60560 61790 500.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
PRZMA 44870 44630 44630 45120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSDTC 213080 215040 210870 215780 1470.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
QNBFB 121860 121620 121620 122600 740.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
QNBFL 95140 - 95140 98080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
RALYH 49040 - 46100 49040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
RAYSG 40210 39230 38740 40210 1470.00 3.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
RHEAG 13730 13490 13240 13730 490.00 3.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
RODRG 66940 66690 66450 67190 490.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ROYAL 22560 23290 22560 23290 980.00 4.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
RTALB 53700 53940 53450 53940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
RYGYO 12750 13000 12750 13000 250.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۳
RYSAS 16920 16670 16430 16920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SAFKR 42420 42170 41930 42420 250.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SAHOL 186840 186600 185130 189290 740.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SALIX 129730 - 123600 131530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
SAMAT 22070 21820 21820 22310 490.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SANEL 54930 55170 51250 55170 3930.00 7.71% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SANFM 31140 31630 31140 31880 240.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SANKO 58110 57130 54930 58110 2450.00 4.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SARKY 81410 81650 81160 81650 250.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SAYAS 18880 18640 18640 18880 240.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
SEKFK 54930 54680 54680 54930 490.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SEKUR 79690 80180 79690 81160 980.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SELEC 73810 74050 73810 74300 490.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SELGD 10630 - 10630 11520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SERVE 51980 - 51980 51980 980.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SEYKM 204420 - 202070 204420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
SILVR 30900 31140 30900 31390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SKBNK 23780 - 23780 23780 240.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
SKTAS 26240 25990 25990 26480 490.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SNGYO 8090 8340 8090 8340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
SNKRN 31880 31630 31630 32120 250.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SNPAM 82140 82390 82140 83120 490.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
SODSN 144420 144670 144420 144670 1470.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SONME 78710 77480 77480 79200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SRVGY 69880 67680 61300 69880 8820.00 14.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
SUMAS 180710 178260 177770 183410 490.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TACTR 66940 66690 65470 66940 740.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TATGD 94160 93670 92690 94160 1230.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TAVHL 608100 597310 577690 608100 31390.00 5.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TBORG 242500 241520 241280 243480 1960.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TCELL 290320 288110 284680 290810 1470.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TDGYO 35060 35310 35060 36780 1480.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
TEKTU 18640 18390 18150 18640 1720.00 10.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TGSAS 118920 117450 117450 118920 2200.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
THYAO 391580 394280 391580 404340 5150.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TKFEN 555620 - 555620 555620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
TKNSA 82390 82880 82390 83120 490.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TKURU 189050 193710 189050 193710 4410.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TLMAN 224360 223130 218230 224600 6130.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TMPOL 80920 79690 78950 80920 3680.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
TOASO 418070 417090 415370 422730 4160.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TRCAS 39480 38500 35060 39480 4660.00 13.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TRGYO 39230 - 39230 39230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
TRKCM 76010 76260 76010 77480 1230.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TSGYO 13490 13730 13490 13730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TSPOR 31140 30900 30900 31390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TTKOM 92200 92690 92200 93670 2200.00 2.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TTRAK 854770 847410 842510 856730 3440.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TUCLK 49780 - 49530 50270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۳
TUKAS 36290 35800 35060 36290 1720.00 4.98% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TUPRS 3013510 2996340 2976730 3013510 26970.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
TURGG 656650 661550 656650 669400 5390.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ULKER 367060 367560 363630 367560 1220.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ULUSE 317040 315570 313370 317040 1710.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ULUUN 57620 57380 57130 58360 1710.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
UMPAS 7810 - 7440 7960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۵۴
UNYEC 88760 89010 88520 89500 490.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
UTPYA 97590 97840 100040 99060 490.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
UZERB 17900 - 17900 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
VAKBN 89500 89990 89250 90480 490.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VAKFN 32610 32860 32610 33590 2210.00 6.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
VAKKO 76750 76500 76260 77730 980.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VANGD 91210 90480 90230 92200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VERTU 179020 - 179020 179020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VERUS 977450 - 977450 977450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VESBE 315570 314100 311160 322440 5890.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VESTL 155700 155460 155460 158400 740.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VKFYO 28440 28200 28200 28690 2950.00 10.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
VKGYO 49290 50510 49290 52230 3920.00 7.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
VKING 29670 30160 29670 38500 7360.00 24.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
YAPRK 57380 55910 55910 57380 2210.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
YATAS 337470 - 337470 343490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۵۱
YAYLA 22070 21820 21820 22070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
YBTAS 53353070 - 53353070 53353070 590930.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
YESIL 194620 194070 188100 214350 8720.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۱۲
YGGYO 193710 193460 189050 193710 980.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
YKBNK 39970 39720 39720 40460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
YKGYO 36780 36540 35310 36780 1720.00 4.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
YONGA 201060 206460 201060 206460 6130.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
YUNSA 123580 122600 120150 123580 4900.00 4.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
YYAPI 6620 6870 6620 6870 250.00 3.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ZOREN 29420 29670 29420 29670 240.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر